Әулие Патриктің дұғасы
Әулие Патриктің дұғасы

Әулие Патриктің дұғасы

Мен бүгін

Мәсіхтің Туылу мен Шомылдыруы берген күшімен,

Оның айқышқа шегелену мен көмілденуі берген күшімен,

Оның қайта тірілу мен Аспанға көтерілуі берген күшімен,

Оның қиямет күні қайта келуі берген күшімен

шығамын;

Мен бүгін

Керубтардың мейірімі берген күшімен,

Періштелердің бойсұнуы берген күшімен,

Басперіштелердің қызметі берген күшімен,

Ақсақалдардың дұғалары берген күшімен,

Пайғамбарлардың уағызы берген күшімен,

Елшілердің Ізгі хабары берген күшімен,

Наным куәгерлерінің сенімі берген күшімен,

Әділ адамдардың әрекеттерінің күшімен

шығамын;

Мен бүгінде

Аспан күшімен,

Күн сәулесімен,

Ай жарығымен,

Алау даңқымен,

Найзағай шапшандығымен,

Желдің екпінімен,

Теңіздің тереңдігімен,

Жердің тұрақтылығымен,

Тастың бекімдігімен

шығамын;

Мен бүгін

мені жетелейтін Құдай күшімен,

мені нығайтатын Құдай құдіретімен,

мені бағыттайтын Құдайдың даналығымен,

мені қорғайтын Құдайдың көзімен,

мені тыңдайтын Құдайдың құлағымен,

маған сөйлейтін Құдайдың сөзімен,

мені қорғайтын Құдайдың қолымен,

мені сақтайтын Құдайдың әскерімен

ібілістің амал-әрекеттерге, сұмқай азғыруына, дене күйтшілдікке,

маған жамандықты тілейтіндерге

қарсы шығамын;

Мәсіх қазірде мені қорғайды,

Мәсіх менімен бірге,

Мәсіх менің алдымда,

Мәсіх менің артымда,

Мәсіх бойымда,

Мәсіх астымда,

Мәсіх үстімде,

Мәсіх оң жағында,

Мәсіх ол жағында,

Мәсіх мен жатқаным жерде,

Мәсіх мен отырғаным жерде,

Мәсіх мен тұрғаным жерде,

Мәсіх мен туралы ойлайтын жүрегінде,

Мәсіх мен туралы сөйлейтін ауызында,

Мәсіх мені көретін көзінде,

Мәсіх мені тыңдайтын құлағында,

Мен бүгін

Үшбірлікті шақыруының,

Үшбірлікке сенімнің,

Жаратушының бірлігін әйгілеуінің

ұлы күшімен шығамын;

Құтқару Құдайдан келеді,

Құтқару Құдайдан келеді,

Құтқару Құдайдан келеді.

Аумин.