Зәкәрияның жыры (Benedictus)
Зәкәрияның жыры (Benedictus)

Зәкәрияның жыры (Benedictus)

BENEDICTUS
(ЗӘКӘРИЯНЫҢ ЖЫРЫ)
Лұқ 1:68–79

Исраилдің сиынатын Құдайы *
Мадақталсын: оның Тәңірі!
   Құдай таңдап алған халқына келеді, *
   Оны құтқарып алып азат етеді!
Құлы Дәуіттің әулетінен бізге *
мықты Құтқарушыны шығарады.
   Қасиетті пайғамбарларына Ол ежелде *
   бұларды алдын ала білдірткен еді,
ондағы мақсаты – бар жауымыздан, †
бізді жек көретіндердің қолынан *
құтқарып алып азат ету біздерді.
   Құдай арғы ата-бабаларымызға *
   осылай шапағатын танытады,
олармен жасаған Өзінің қасиетті *
Келісімін енді есіне алады,
   түп атамыз Ыбырайымға Өзі *
   берген антын есіне түсіреді.
Бізге жаулардың қолынан құтылып, *
Өзіне еш алаңсыз қызмет етіп,
   Тәңірдің көз алдында †
   қасиетті де әділ өмір сүруге *
   мәңгі мүмкіндік беретін болады.
Балам, сен осылай Құдай Тағаланың †
пайғамбары деп аталатын боласың, *
дайындауға Тәңірдің жүрер жолын:
   Өзінің таңдаған халқын құтқарып, †
   күнәсін кешіретінін хабарлап, *
   Оның алдынан жүретін боласың:
мейірімді рақымымен Құдайымыздың *
шұғылалы Таң, міне, атып келеді!
   Ажал төндірген түнектегі біздерге †
   Ол Өзінің шапағатты нұрын төгеді, *
   һәм бізді бейбітшілік жолына жетелейді.
Әке мен Ұл *
және Киелі Рух басында болғандай,
   қазір де, әрқашан да *
   және мәңгі де дәріптелсін. Аумин