Уа, Құдай, Сені мадақтаймыз (Te Deum)
Уа, Құдай, Сені мадақтаймыз (Te Deum)

Уа, Құдай, Сені мадақтаймыз (Te Deum)

УА, ҚҰДАЙ, СЕНІ МАДАҚТАЙМЫЗ (TE DEUM)

Уа, Құдай, Сені мадақтаймыз,
Уа, Тәңір, Сені білдіреміз,
Уа, мәңгі Әкеміз, бүкіл әлем
Сені құрметтейді.
Саған барлық періштелер де,
Аспан мен барлық Қуаттар да,
Керубтер мен Сарафтар да
Мынаны үздіксіз жырлайды:
Киелі, Киелі, Киелі Тәңір
Құдіреті Күшті Құдай.
Аспан мен жер
даңқты ұлылығыңмен толы.
Елшілер даңқталған қатары да,
Пайғамбарлар мадақталған тобы да,
Азапкерлер жарқын түмені де Сені дәріптейді.
Киелі Кілесе бүкіл әлемге
Сені білдіреді:
өлшеусіз ұлылықтың Әкесі екеніңді де,
Сенің құрметті, шынайы мен жалғыз Ұлыңды да,
Жұбатушы-Рухты да ол білдіреді.
Уа, Мәсіх, Сен даңқталған Патшасың,
Әкенің мәңгілікалды Ұлы – Сенcің.
Сен адамдарды құтқару үшін тәнге айналып,
Пәк Қыздың құрсағынан жиренмедің.
Сен өлім шынжырынды талқандап,
сенушілерге Аспан Патшалығын ашып қойдың.
Сен Әкенің даңқымен
Құдайдың оң жағында тұрасың.
Сен бізді соттауға келесің деп сенеміз,
Сондықтан өтінеміз: асыл Қаныңмен жуылған
құлдарыңа көмек ете гөр;
Олар әулиелер қатарына мәңгі-бақи қосылған болсын.
Уа, Тәңір, халқыңды құтқара гөр,
меншігіңді жарылқай гөр:
оларды мәңгі басқарып, биікке көтере гөр.
Күн сайын Сені дәріптейік те,
Сенің Есіміңді әрқашанда
және мәңгі-бақи мадақтайық.
Уа, Тәңір, күнәларымыздан бүгін бізді сақтай гөр.
Рақым ете гөр, уа, Тәңіріміз,
бізді рақым ете гөр.
Уа, Тәңір, Өзіңе үміттенгеніміздей,
мейірімің үстімізде болсын.
Саған үміт артамын, уа, Тәңір,
мені ұятқа қалдырмашы ешқашан.

Qazaqşa

Латынша: 

Te Deum laudámus: *
te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem, *
omnis terra venerátur.
Tibi omnes ángeli, *
tibi cæli et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim *
incessábili voce proclámant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus *
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra *
maiestátis glóriæ tuæ.
Te gloriósus *
Apostolórum chorus,
te prophetárum *
laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus *
laudat exércitus.
Te per orbem terrárum *
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem *
imménsæ maiestátis;
venerándum tuum verum *
et únicum Fílium;
Sanctum quoque *
Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriæ, *
Christe.
Tu Patris *
sempitérnus es Fílius.
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, *
non horruísti Vírginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo, *
aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, *
in glória Patris.
Iudex créderis *
esse ventúrus.
Te ergo quæsumus, tuis fámulis súbveni, *
quos pretióso sánguine redemísti.
Ætérna fac cum sanctis tuis *
in glória numerári.

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *
et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, *
et extólle illos usque in ætérnum.
Per síngulos dies *
benedícimus te;
et laudámus nomen tuum in sæculum, *
et in sæculum sæculi.
Dignáre, Dómine, die isto *
sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, *
miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, *
quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: *
non confúndar in ætérnum.