Euharistialyq Tabynuy (Adoratsia)

Qūdai madaqtalsyn.
Onyŋ kielı Esımı madaqtalsyn.
Şynaiy Qūdai men şynaiy Adam İsa Mäsıh madaqtalsyn.
İsanyŋ Esımı madaqtalsyn.
Onyŋ Asa Kielı Jüregı madaqtalsyn.
Onyŋ Eŋ Asyl Qany madaqtalsyn.
Qūrbantaqtağy Kielı Qūpiaşyldyğynda tūrğan İsa madaqtalsyn.
Kielı Ruh Jūbatuşy madaqtalsyn.
Qūdai Anasy Äulie Märiam madaqtalsyn.
Onyŋ Kielı men Künäsız Ūryqtaluy madaqtalsyn.
Onyŋ Aspanğa daŋqty Alynuy madaqtalsyn.
Märiam Bikesh-Ananyŋ esımı madaqtalsyn.
Onyŋ eŋ päk küieuı äulie Jüsıp madaqtalsyn.
Qūdai Öz Perışteler men Äulielerı arqyly madaqtalsyn. Aumin.

Қазақша       Русский           English