Quan, Aspan Patşaiymy (Regina сæli)

Quan, Aspan Patşaiymy (Regina cæli)

℣: Quan, Aspan Patşaiymy! Häleluia!
℟: Öitkenı Sen Ony köteruge laiyq boldyŋ, Häleluia!
℣: Ol Özı aitqandai, qaita tırıldı, Häleluia!
℟: Qūdaiğa bız üşın dūğa ete gör, Häleluia!
℣: Quan da köŋılden, Märiam Bikeş, Häleluia!
℟: Öitkenı Täŋır şynynda qaita tırıldı, Häleluia!

Dūğa eteiık: Ua, Qūdai, * Senıŋ Ūlyŋ, Täŋırımız İsa Mäsıhtıŋ * Qaita Tırıluınıŋ arqasynda älemdı quandyrdyŋ; * ötınemız: * Onyŋ Anasynyŋ, Märiam Bikeştıŋ, jaqtauşylyğy arqyly * mäŋgılık ömırdıŋ baqytyna ie bolaiyq. * Täŋırımız Mäsıh arqyly. * Aumin.